Menu Đóng

Sản phẩm Gạo xuất khẩu

Chỉ tiêu chất lượng

 • Độ ẩm: ≤ 14 %.
 • Tỷ lệ tấm: ≤ 5 %
 • Bạc bụng: 6% (cơ sở 3/4) max
 • Hạt hư: 0,5% max
 • Tạp chất: 0,1% max
 • Hạt đỏ và sọc đỏ: 0,5% max
 • Thóc lẫn: 10 hạt/kg max

Chỉ tiêu chất lượng

 • Độ ẩm: ≤ 14 %.
 • Tỷ lệ tấm: ≤ 5 %
 • Bạc bụng: 2% (cơ sở 3/4) max
 • Hạt hư: 0,5% max
 • Tạp chất: 0,1% max
 • Hạt đỏ và sọc đỏ: 0,5% max
 • Thóc lẫn: 1 hạt/kg max

Chỉ tiêu chất lượng

 • Độ ẩm: ≤ 14 %.
 • Tỷ lệ tấm: ≤ 5 %
 • Bạc bụng: 2% (cơ sở 3/4) max
 • Hạt hư: 0,3% max
 • Tạp chất: 0,1% max
 • Hạt đỏ và sọc đỏ: 0,5% max
 • Thóc lẫn: 1 hạt/kg max

Chỉ tiêu chất lượng

 • Độ ẩm: ≤ 14 %.
 • Tỷ lệ tấm: ≤ 5 %
 • Bạc bụng: 2% (cơ sở 3/4) max
 • Hạt hư: 0,5% max
 • Tạp chất: 0,1% max
 • Hạt đỏ và sọc đỏ: 0,5% max
 • Thóc lẫn: 1 hạt/kg max

Quý khách cần đặt hàng?

Quý khách cần đặt hàng các sản phẩm trên, hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ theo một trong các cách sau:

 • Theo thông tin địa chỉ, điện thoại, email bên dưới.
 • Hoặc bạn có thể bấm vào nút chat ở góc phải bên dưới để chat và gửi tin nhắn nhanh cho chúng tôi.
 • Điền thông tin vào form đặt hàng ở đây.

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin.