Menu Đóng

Năng lực cạnh tranh

Kho chứa, dây chuyền sản xuất

Năng lực sấy: 30 tấn/giờ. Năng lực xay xát, sản xuất: 2.200 tấn/ngày. Năng lực kho chứa: trên 100.000 tấn

Kiểm soát chất lượng

Với hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ, có phòng thí nghiệm công nghệ hiện đại để nghiên cứu tình trạng gạo. Ngoài ra, còn có phòng lưu mẫu để phân tích hình dạng, hương vị, mùi, màu của gạo nhằm phát triển bền vững chất lượng gạo cung cấp cho khách hàng.

Vùng nguyên liệu

Công ty đã triển khai ký kết hợp đồng bao tiêu hàng hóa và liên kết sản xuất với nông dân tại các huyện, xã trên địa bàn An Giang và các tỉnh lân cận, nhằm định hướng giúp nông dân sản xuất theo hướng bền vững, ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng, cải thiện thu nhập của nông dân, đồng thời ổn định được số lượng và chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào cho Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty còn cử đội ngũ cán bộ kỹ thuật cùng bà con xuống thăm đồng thường xuyên, tư vấn kỹ thuật sản xuất cũng như cảnh báo, phòng trừ dịch hại trên ruộng lúa, đảm bảo cho cây lúa được sinh trưởng tốt nhất.