Menu Đóng

Đơn vị trực thuộc

Stt

Đơn vị

Thông tin liên hệ

1

Văn phòng – Phòng chức năng

 

1.1

Quyền Giám đốc: Ông Trần Vũ Đình Thi

Phó Giám đốc: Ông Quách Tất Liệt

Trụ sở chính:

Số 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TPLX, An Giang

ĐT: 02963.841 548   Fax: 0296 3 843 239

Email: pkdlt@angimex.com.vn

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh:

Số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TPHCM

ĐT: 028 225 350 52

Email:cnhcm@angimex.com.vn

1.2

Phòng Tổng hợp

Trưởng phòng: Bà Trần Thị Cẩm Châm 

Số 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TPLX, An Giang

ĐT: 02963.841 286   Fax: 0296 3 843 239

1.3

Phòng Kinh doanh

Số 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TPLX, An Giang

ĐT: 02963.841 548   Fax: 0296 3 843 239

Email: pkdlt@angimex.com.vn

1.4

Phòng mua hàng

Trưởng Phòng Mua hàng: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết  

Số 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TPLX, An Giang

ĐT: 02963.841 548   Fax: 0296 3 843 239

Email: pkdlt@angimex.com.vn

2

Chi nhánh sản xuất Gạo

Phó Giám đốc phụ trách sản xuất: Ông Quách Tất Liệt

Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TPLX, An Giang

ĐT: 0296 3 940 506

Email : cnagm2@angimex.com.vn

2.1

Nhà máy CBLG Long Xuyên

Quản đốc: Ông Lê Đỗ Phan

Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TPLX, An Giang

ĐT: 0296 3 834 274

Email : nmgat@angimex.com.vn

2.2

Nhà máy CBLG Bình Thành

Quản đốc: Ông Nguyễn Thanh Phong

Khu dân cư Xã Diễu, Ấp Bình Thành, Xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

ĐT: 0773 737 333

Email: pxbthanh@angimex.com.vn

2.3

Nhà máy CBLG Đa Phước 

Quản đốc: Ông Nguyễn Quốc Công

Ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang

ĐT: 02963 860 200

Email: nmdp@angimex.com.vn

2.4

Nhà máy CBLG Hòa An  

Quản đốc: Ông Nguyễn Hoàng Trân 

Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

ĐT: 0296 3 881 331

Email: pxha@angimex.com.vn