Menu Đóng

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

– Việc thu thập dữ liệu trên website Angimex Food bao gồm: họ tên, email và điện thoại của khách hàng. Đây là các thông tin mà khách hàng cung cấp trong form Liên hệ.

– Angimex Foodsẽ sử dụng thông tin trên nhằm cải thiện dịch vụ, cũng như phát triển những chức năng, tính năng theo xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Angimex Food sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Angimex Food.

– Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website Angimex Food.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Angimex Food có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng hoặc từ cơ quan có thẩm quyền.

– Các trường hợp còn lại, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Angimex Food.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó.

– Các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website Angimex Food. Đồng thời khách hàng phải đưa ra bằng chứng việc tiết lộ thông tin cá nhân xuất phát từ Angimex Food.

– Khi tiếp nhận những phản hồi này, Angimex Food có trách nhiệm kiểm tra thông tin và đưa ra lý do, đồng thời hướng dẫn khách hàng bảo mật lại thông tin.

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân trên website Angimex Food, hãy gửi e-mail cho chúng tôi qua địa chỉ rice@angimex.com.vn hoặc gọi (0296) 3 841 548

Tin liên quan